Kömek gerekmi?

Klassifikasiýa

Jikme-jiklikler

  • Debriyaç Üç bölek

    Gysga düşündiriş:

    Debriya three üç bölek toplumy basyş plastinkasyndan, sürtülme plastinkasyndan we aýralyk podşipnikinden durýar.Häzirki wagtda awtoulag bölekleriniň dizaýn ömri we hyzmat wagty belli bir derejede utgaşdyrylýar.Bir bölegi hyzmat möhletine diýen ýaly ýetýän bolsa, degişli bölekleriň hyzmat möhleti hem deňdir.

  • Adaty debrýus toplumy

    Gysga düşündiriş:

    Adaty debrýus toplumynyň dört bölegi bar: giriş şahasyna gülgüne aýralyk, açyk sary we inçe gök basyş plastinkasy, mämişi sürtülme plastinkasy we goýy gök polwi.

Aýratyn önümler

BIZ hakda

“Yancheng Terbon Auto Parts Co., Ltd.” 1988-nji ýylda döredildi. Esasy iş ugurlarymyz tormoz we debrýus bölekleri ýalytormoz paneli, tormoz aýakgap, tormoz disc, tormoz deprek, debrýus disk, deşijiň gapagy wedebriya release çykaryjy podşipnikwe ş.m.Amerikan, Europeanewropa, Japaneseapon, Koreýa awtoulaglary, awtoulaglar we ýük awtoulaglary üçin birnäçe müň awtoulag awtoulag böleklerinde ýöriteleşýäris.Önümçiligimiz ösen enjamlar bilen enjamlaşdyryldyönümçilik liniýasydolandyrmak we berk hil gözegçiligi.Şeýlelik bilen önümlerimiz hiliň we howpsuzlygyň iň ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýär, EMARK şahadatnamasyna (R90), AMECA,ISO9001we ISO / TS / 16949 we ş.m.

whatsapp